^Na góre
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Nasza działalność

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Wesołego Skrzatka” jest placówką działającą od 2009 roku. Nasze przedszkole usytuowane jest przy ulicy Różanej 11 (osiedle XXX-lecia) w Rawiczu.

Mieści się tu przestrzenna, przytulna sala dydaktyczna wyposażona w sprzęt, zabawki oraz pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku przebywających tu dzieci.

Przedszkole otoczone jest ogrodem, w którym mieści się bezpieczny sprzęt do zabaw, co zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Punkt przedszkolny jest czynny przez cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący, w godzinach 6.30 - 15.30. Nasze przedszkole dostępne jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, a grupa liczy około 20 przedszkolaków. Jest to mała i kameralna grupa, a w przedszkolu panuje domowa i przyjemna atmosfera. W takiej grupie dziecko uczy się wszystkich ról społecznych. Najpierw jest tym najmłodszym - maluchem, którym opiekują się inne starsze dzieci. W następnym roku zostaje średniakiem, a w końcu doświadcza możliwość bycia tym najstarszym - starszakiem i ma możliwość zaopiekowania się młodszymi kolegami:

 

 

bo nasze przedszkole to jedna rodzinka, mały czy duży chłopczyk, czy dziewczynka

Realizowane są tu treści Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się poprzez zabawę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Zadania Punktu są realizowane w szczególności poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, rozwijanie sprawności ruchowej dzieci, nabywanie przez dzieci kompetencji językowych, budzenie wrażliwości emocjonalnej, dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci, korzystanie z pomocy rodziców dziecka.

Oprócz obowiązującej pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej w oparciu o Podstawę Programową oferujemy możliwość wyboru i uczęszczania na zajęcia dodatkowe: 
-zajęcia umuzykalniające (rytmika), 
- język angielski, 
- religia (zajęcia nieodpłatne).

Copyright © 2013. Chatka Wesołego Skrzatka Rights Reserved.